Oznámení Szkolenie BHP dla pracowników

Szkolenie BHP dla pracowników

Nejsou k dispozici žádné fotografie
W wiązku z otrzymywaniem wielce obszernej ilości pytań w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP, przedstawiam zalecenia Głównego Inspektora Pracy. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego /przez internet/ czyli seminarium. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe metoda lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających nieistnienie przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego innymi słowy seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej

Nabídka:

Kontakt: Weronika, Gniezno, tel. 5333721609, email: zweronikap1101@poczta.pl
Datum přidání: 09-06-2020