Oznámení Szkolenia online ze sprawozdania dla kultury

Szkolenia online ze sprawozdania dla kultury

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Zarys współpracy z nami w zakresie zwrotu podatku VAT z zagranicy. Przeprowadzamy krótki wywiad, na podstawie którego jesteśmy w stanie scharakteryzować lub Wasza zakład pracy spełnia warunki do ubiegania się o zwrot podatku. Wymieniamy pomiędzy sobą niezbędne dokumenty. Przesyłamy w Waszym imieniu wniosek o zwrot VAT. Urząd Skarbowy przesyła na Wasze rachunek rozliczeniowy całą kwotę zwracanego VAT. Wystawiamy dla Was fakturę za wykonaną usługę.

Nabídka:

Kontakt: Natan, Stargard, tel. 5744882740, email: natan_i937@gazeta.pl
Datum přidání: 15-12-2019