Oznámení Sprzedam Wzór decyzji do zasiłku stałego

Sprzedam Wzór decyzji do zasiłku stałego

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), teraz odpowiadać specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może być przyczyną wielu nieprawidłowości

Nabídka:

Kontakt: Jeremi, Gorzów Wielkopolski, tel. 5655855768, email: kjeremi_t612@o2.pl
Datum přidání: 25-04-2020