Oznámení Sprzedam postępowanie karne nowe

Sprzedam postępowanie karne nowe

Nejsou k dispozici žádné fotografie
W artykule położono siła na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

Nabídka:

  • Postępowanie karne studia prawnicze - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-meritum-postepowanie-karne-kompleksowe-opracowanie-skomplikowanej-normatywnie-i-podlegajacej-czestym-zmianom-materii-21733
  • Książki z postępowania karnego - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-postepowanie-karne-dudka-paluszkiewicz-w-podreczniku-zostal-przedstawiony-wspolczesny-7959397
  • Postępowanie karne skrypty - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-apelacje-cywilne-i-karne-wzorow-pism-z-omowieniami-wzory-uwzgledniaja-wszystkie-8005807
  • Książka z postępowania krnaego - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-dowody-i-postepowanie-dowodowe-w-procesie-7958570
  • Postępowanie karne kazusy - https://karne.dlanotariuszy.com.pl/postepowanie-dowody-i-postepowanie-dowodowe-w-procesie-7958570
Kontakt: Magdalena, Będzin, tel. 6557930604, email: imagdalena-w199@o2.pl
Datum přidání: 18-03-2020