Oznámení Sprzedam poradniki z prawa pracy

Sprzedam poradniki z prawa pracy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Strona internetowa zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Nabídka:

Kontakt: Dorota, Wodzisław Śląski, tel. 6678408107, email: rdorotaw1147@onet.pl
Datum přidání: 15-03-2020