Oznámení Sprzedam kodeks karny kto wie o przestępstwie

Sprzedam kodeks karny kto wie o przestępstwie

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób rozległy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, w jaki sposób i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem konkretny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks zdyscyplinowany Komentarz stanowi drobiazgowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

Nabídka:

Kontakt: Tymon, Radomsko, tel. 6204410638, email: tymon_z1537@gazeta.pl
Datum přidání: 19-06-2020