Oznámení Sprzedam ciekawą książkę z bankowości

Sprzedam ciekawą książkę z bankowości

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników - adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. W praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków

Nabídka:

Kontakt: Joanna, Poznań, tel. 7720136258, email: ajoannak1589@interia.pl
Datum přidání: 16-06-2020