Oznámení Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy w detalach i wyczerpująco omawiają zagadnienia spojone z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jakże i ustawy o rachunkowości dodatkowo Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy niezwykle szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne spojone z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie także polskich, jakże i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w pożyteczne i zadania z rozwiązaniami, wynikające zarówno z treści standardów, jakim sposobem i egzegezy wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Nabídka:

Kontakt: Patryk, Tychy, tel. 6937589774, email: rpatryk1269@gazeta.pl
Datum přidání: 21-12-2019