Oznámení Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Nabídka:

Kontakt: Hanna, Bytom, tel. 7708635526, email: phanna-h584@o2.pl
Datum přidání: 26-03-2020