Oznámení Praktyka higienicznej HACCP GHP poradniki

Praktyka higienicznej HACCP GHP poradniki

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Nabídka:

Kontakt: Aleks, Bytom, tel. 5200080712, email: ialeks.1528@o2.pl
Datum přidání: 05-03-2020