Oznámení Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ścisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na rozlicznych poziomach zarządzania), jakim sposobem dodatkowo na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w który sposób największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, impuls narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu dodatkowo powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Nabídka:

Kontakt: Jakub, Świdnica, tel. 6432302315, email: ujakubb964@poczta.pl
Datum přidání: 07-12-2019