Oznámení Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Nejsou k dispozici žádné fotografie
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji innymi słowy używania z urządzeń, z jakich emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nabídka:

Kontakt: Kajetan, Ełk, tel. 6973618794, email: nkajetan.u782@poczta.pl
Datum přidání: 13-03-2020