Oznámení Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został ustalony z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach związanych z branżą nieruchomości czy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a również osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i aktywności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece również przepisów połączonych obejmuje omówienie artykułów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja obejmuje wyczerpujące peryfraza wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest poprzez pragmatyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz zawiera istotne akty prawne warunkujące działanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

Nabídka:

Kontakt: Alicja, Starachowice, tel. 7460097216, email: salicjau1874@poczta.pl
Datum přidání: 10-03-2020