Oznámení Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Autorzy naszej strony www drobiazgowo omawiają: nowe, zmienione warunki w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: pańszczyzna transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po wyrażenie omowne przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, w jaki sposób dodatkowo elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), w jaki sposób i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia złączone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie powiązane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Nabídka:

Kontakt: Leo, Gdańsk, tel. 6577757805, email: leom1520@o2.pl
Datum přidání: 13-12-2019