Oznámení Dzieje Łodzi

Dzieje Łodzi

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Najstarsze wzmianki dotyczące Łodzi pochodzą spośród końca wieku XIII. W tamtym okresie Łódź była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim za sprawą księcia łęczyckiego- Władysława. Był dwanaście miesięcy 1332, podczas gdy zaczęto świętować określenia Łódź w odniesieniu aż do wsi leżącej niedaleko trakcie piotrkowskim. Na początku XIV w. Łódź była niewielką wsią o znikomym znaczeniu. Znajdowały się tam wówczas, podczas gdy podają źródła, 44 domostwa. Wraz z początkiem wieku XV (rok 1414) z inicjatywy biskupów Kujawskich rozpoczęto działanie mające na celu nadanie wsi praw miejskich. Wysiłki nie barczysty się daremne. 15 lipca 1423 r. Łódź uzyskała prawa miejskie spośród nadania króla Władysława Jagiełły. Od tamtej pory wolno w tym momencie swobodnie mówić o historii miasta Łódź.

Nabídka:

Kontakt: Alicja, Zamość, tel. 7187029912, email: alicja_l436@gazeta.pl
Datum přidání: 11-02-2020