Oznámení Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Ceny transferowe - jak prowadzić w firmie

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów również ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego literat sporządził drobiazgowy wykaz operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Nabídka:

Kontakt: Aleksandra, Piekary Śląskie, tel. 7058108350, email: oaleksandra-840@onet.pl
Datum přidání: 08-03-2020