Oznámení Biuro posiada do sprzedania

Biuro posiada do sprzedania

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Biuro posiada do sprzedania na co stowarzyszenia mogą wydawać pieniądze i obowiązki bilansowe i podatkowe złączone z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zlepek obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe). Dużo uwagi poświęcono dodatkowo problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych także obowiązkom sprawozdawczym. W osobnym rozdziale autor przedstawił reguły rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotów wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Nabídka:

Kontakt: Sebastian, Kraków, tel. 5567545039, email: sebastian-f795@tlen.pl
Datum přidání: 25-12-2019