Oznámení Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy przybory służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za skala wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie dodatkowo (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Nabídka:

Kontakt: Nikodem, Radomsko, tel. 6867890377, email: cnikodemr1117@gmail.com
Datum přidání: 25-01-2020