Oznámení Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości także według międzynarodowych kanonów (IFRS), realizowania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za stopień wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki opłacalności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa opierając się na analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

Nabídka:

Kontakt: Zofia, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 5009652121, email: nzofia.d472@onet.pl
Datum přidání: 14-12-2019